Melkboerderye is besig om al groter te word namate boere die meeste maak van ekonomieë van skaal. Versgrootmaak het ’n kuns geword wat deesdae baie tyd en aandag verg. Dit word ook arbeidsintensief, wat oor naweke en vakansiedae ’n probleem mag veroorsaak.

Click Here to download the pdf version